لوگوی فست فود رئیس - لودر
رئیس - لاین

منوی فست فود رئیس

Our Menu

رئیس - لاین1

منوی فست فود رئیس

شما به مهمانی طعم ها و رنگ ها دعوتید…

رئیس - لاین4
منوی فست فود رئیس

رئیس برگر
برگر گوشت گوسفندی، رست بیف، ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور، پنیر چدار

منوی فست فود رئیس

سوپریم برگر
برگر گوشت گوسفندی، سینه مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، دو لایه پنیر

منوی فست فود رئیس

هات برگر
برگر گوشت گوسفندی، بیکن گوشت، پپرونی، کاهو، گوجه، خیار شور

منوی فست فود رئیس

اونیون برگر
برگر گوشت گوسفندی، سس هانی ماستارد، پیاز کاراملی، کاهو، گوجه، خیار شور

منوی فست فود رئیس

چیز برگر
برگر گوشت گوسفندی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص

منوی فست فود رئیس

کلاسیک برگر
برگر گوشت گوسفندی، پیاز حلقه ای، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص

منوی فست فود رئیس

دبل کلاسیک برگر
دو عدد برگر گوشت گوسفندی، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص

منوی فست فود رئیس

ورمونت برگر
برگر گوشت گوسفندی، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیار شور

منوی فست فود رئیس

پاستا برگر
برگر گوشت گوسفندی، کاهو، گوجه، خیار شور، پاستا با مخلوط بیکن و سس مخصوص

منوی فست فود رئیس

بیکناتور
برگر گوشت گوسفندی، دو ورق بیکن، سس هانی ماستارد، پیاز کاراملی، کاهو، گوجه، خیار شور

منوی فست فود رئیس

سانتافه برگر
برگر گوشت گوسفندی، ژامبون دودی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص

منوی فست فود رئیس

روت 66
برگر گوشت گوسفندی، سس مخصوص، پیاز سوخاری، کاهو، گوجه، خیار شور، سس قارچ

منوی فست فود رئیس

اکسترا ورمونت برگر
دو عدد برگر گوشت گوسفندی، سه لایه پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس قارچ، سس مخصوص

منوی فست فود رئیس

فول چیز برگر
دو عدد برگر گوشت گوسفندی، سه لایه پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص

منوی فست فود رئیس

چیکن گریل
180 گرم سینه مرغ کبابی، بیکن مرغ، پنیر پستو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص

منوی فست فود رئیس

بیف برگر
برگر گوشت گوسفندی، گوشت رست بیف، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص

لوگوی فست فود رئیس - لودر
فهرست