Working Hours 12 Noon to 2 AM

Iran, Mashhad, Vakil Abad Boulevard, 13 Vakil Abad corner

جستجو
Close this search box.

دسته: فست فود

Archive category

فست فود رئیس
اخبار رئیس

انتقال شعبه پاژ! نظر سنجی

با توجه به انتقال شعبه پاژ شما می توانید برای جانمایی شعبه جدید فست فود رئیس در نظر سنجی جهت انتخاب مکان مناسب برای افتتاح شعبه جدید شرکت نمایید.